not foundhttp://old-6sd4f65sd4f-sdf64.kran-info.ru/b/book/1/page/4-elektrooborudovanie-kranov/79-40-apparati-ruchnogo-upravleniya-dlya-razmikaniya-i-zamikaniya-elektricheskih-tsepey-upravleniya-i-osvescheniya-kranov